Dokumenti:

Plan rada nadzornog odbora 2022. (pdf) (80,4 KB)

Poslovnik o radu Nadzornog odbora (pdf) (3,9 MB)

 


Životopisi članova Nadzornog odbora:

Branko Uležić (pdf) (88,4 KB)

Davor Mišković (pdf) (67,8 KB)

Dean Učkar (pdf) (87,9 KB)

Ivan Kovčalija (pdf) (546,1 KB)

Petar Rašeta


Članovi:

Popis članova Nadzornog odbora (pdf) (114,2 KB)

 


Zapisnici:

Zapisnik 11. sjednice Nadzornog odbora 30.11.2022. (pdf) (155,2 KB)

Zapisnik 10. sjednice Nadzornog odbora 2.11.2022. (pdf) (171,8 KB)

Zapisnik 9. sjednice Nadzornog odbora 30.08.2022. (pdf) (154,1 KB)

Zapisnik 8. sjednice Nadzornog odbora 29.7.2022. (pdf) (167,2 KB)

Zapisnik 7. sjednice Nadzornog odbora 22.7.2022. (pdf) (87,1 KB)

Zapisnik 6. sjednice Nadzornog odbora 3.6.2022. (pdf) (141,1 KB)

Zapisnik 5. sjednice Nadzornog odbora 19.5.2022. (pdf) (150,2 KB)

Zapisnik 4. sjednice Nadzornog odbora 21.4.2022. (pdf) (187,1 KB)

Zapisnik 3. sjednice Nadzornog odbora 1.3.2022. (pdf) (197,4 KB)

Zapisnik 2. sjednica nadzornog odbora 22.12.2021. (pdf) (65,6 KB)

Zapisnik 1. sjednice nadzornog obora 16.12.2021. (pdf) (173,4 KB)

Zapisnik sjednice Nadzornog odbora 26.07.2021. (pdf) (263,8 KB)

Zapisnik sjednice Nadzornog odbora 18.06.2021. (pdf) (679,5 KB)

Zapisnik sjednice Nadzornog odbora 27.05.2021. (pdf) (1,0 MB)

Zapisnik sjednice Nadzornog odbora 23.04.2021. (pdf) (1,6 MB)

Zapisnik sjednice Nadzornog odbora 18.-24.3.2021. (pdf) (973,0 KB)

Zapisnik sjednice Nadzornog odbora- 18.02.2021. (pdf) (964,1 KB)

Zapisnik sjednice Nadzornog odbora- 22.01.2021. (pdf) (805,5 KB)