pulasport1.jpg

Pula Sport d.o.o.

Trg kralja Tomislava 7, 52100 Pula
OIB 24406172697
tel: +385 (0)52 385 365
fax: +385 (0)52 385 370

e-mail: info(at)pulasport.hr

Važni kontakti

DIREKTOR
info(at)pulasport.hr
+385 52 385 365

 

 

TAJNICA
sara(at)pulasport.hr
+385 52 385 365

 

 

KNJIGOVODSTVO
mira(at)pulasport.hr
+385 52 385 361

 

 

JAVNI GRADSKI BAZENI PULA – POLA
Voditelj objekta
Sportski voditelj
Recepcija


+385 52 633 512
+385 52 633 513
+385 52 633 510, +385 52 633 511

DOM SPORTOVA MATE PARLOV
dežurni broj

info(at)pulasport.hr
+385 98 219 013

Voditelj objekta
mario(at)pulasport.hr
+385 98 905 06 62

GRADSKI STADION "ALDO DROSINA"
dežurni broj

info(at)pulasport.hr
+385 99 219 055

Voditelj objekta
info(at)pulasport.hr
+385 98 227 031
+385 52 638 280
+385 52 638 285 (fax)

SPORTSKI CENTAR MIRNA / DOM BRAĆE RIBAR
dežurni broj

info(at)pulasport.hr
+385 99 219 031

voditelj objekta
info(at)pulasport.hr
+385 (0)52 555 714
+385 (0)98 759 099

 

NOGOMETNA IGRALIŠTA VELI VRH / ŠTINJAN
dežurni broj

info(at)pulasport.hr
+385 99 217 34 67 (Štinjan)
+385 99 815 48 64 (Veli Vrh)

 

 


Pravo na pristup informacijama

Zahtjev se može podnijeti:

  • Pisanim putem na adresu: Pula sport d.o.o.,Trg kralja Tomislava 7, 52100 Pula,
  • Neposredno u protokol Društva na istoj adresi, radnim danom od 07 –do 15 sati,
  • Faxom na broj: 052/385-370.
  • e mailom: sara(at)pulasport.hr

Zahtjev za pristup informacijama (obrazac) (doc) (27,5 KB)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (pdf) (224,8 KB)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (pdf) (221,4 KB)

Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 12/2014.)

Službenik za informiranje

Sara Višković
sara(at)pulasport.hr
Tel. 052/385-365

Osoba zadužena za nepravilnosti ( Sukladno zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru)

Mira Valjužić

052/385-361, 

mira(at)pulasport.hr

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (pdf) (760,6 KB)