Ukoliko nije drugačije navedeno, cijene se odnose na 1 sat korištenja.

Boćalište Veruda

Cijena (EUR, bez PDV)

Cijena (EUR, sa PDV)

Cijena (HRK, bez PDV)

Cijena (HRK, sa PDV)

Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 jedna staza

4 €

5 €

30,14 kn

37,68 kn

Trening i utakmice bez gledatelja 8:00-16:00 jedna staza

2,40 €

3 €

18,08 kn

22,60 kn

Zakup cijele dvorane

40 €

50 €

301,38 kn

376,73 kn

Dom braće Ribar

Dvorana

Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom

24,80 €

31 €

186,86 kn

233,58 kn

Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 8:00-16:00

18,58 €

23,23 €

140 kn

175 kn

Vanjsko igralište - Trening 16:00-23:00 i vikendom

16 €

20 €

120,55 kn

150,69 kn

Vanjsko igralište Trening 8:00 - 16:00

3,98 €

4,98 €

30 kn

37,50 kn

Dom sportova Mate Parlov

D-1

Službene utakmice i turniri

100 €

125 €

753,45 kn

941,81 kn

Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom

52,80 €

66 €

397,82 kn

497,28 kn

Trening i utakmice bez gledatelja 8:00-16:00

40 €

50 €

301,38 kn

376,73 kn

Cijena sata korištenja rashladnog sustava

16 €

20 €

120,55 kn

150,69 kn

Estradni i drugi programi (min. 10 sati korištenja)

132,80 €

166 €

1000,58 kn

1250,73 kn

- uvećano 20% za šank na parketu
- uvećano 10% za šank na hodniku

D-2

Trening i natjecanje 16:00-23:00 i vikendom

23,20 €

29 €

174,80 kn

218,50 kn

Trening i natjecanje 8:00-16:00

14,40 €

18 €

108,50 kn

135,63 kn

D-3

Trening i natjecanje 16:00-23:00 i vikendom

28,80 €

36 €

216,99 kn

271,24 kn

Trening i natjecanje 8:00-16:00

17,60 €

22 €

132,61 kn

165,76 kn

D-4

Trening 16:00-23:00 i vikendom

13,60 €

17 €

102,47 kn

128,09 kn

Trening 8:00-16:00

9,60 €

12 €

72,33 kn

90,41 kn

Stolni tenis rekreacija 1 sat (dvije osobe)

6,40 €

8 €

48,22 kn

60,28 kn

Kuglana

Klubovi i građanstvo 1 staza

2,80 €

3,50 €

21,10 kn

26,38 kn

Paket ulaznica: 20 ulaznica za kuglanu

32 €

40 €

241,10 kn

301,38 kn

Dvorana za sastanke

Sala 1, 2

16 €

20 €

120,55 kn

150,69 kn

Sala 1, 2 (6 sati i više korištenja u jednom tjednu)

13,60 €

17 €

102,47 kn

128,09 kn

Sauna

2 sata korištenja

10,40 €

13 €

78,36 kn

97,95 kn

Gradski bazeni Dino Makovac Pula - Pola

Građanstvo

Jednokratna ulaznica

5,60 €

7 €

42,19 kn

52,74 kn

Jednokratna ulaznica sa kapicom

13,60 €

17 €

102,47 kn

128,09 kn

Dnevna ulaznica

8 €

10 €

60,28 kn

75,35 kn

Djeca do 7 godina u pratnji roditelja

besplatno

Mjesečna ulaznica

38,40 €

48 €

289,32 kn

361,65 kn

Godišnja ulaznica

185,60 €

232 €

1398,40 kn

1748 kn

Korištenje spa zone * (ogrtač i ručnik uključeni u cijenu) 2 sata

16 €

20 €

120,55 kn

150,69 kn

* Spa zonu mogu koristiti isključivo punoljetne osobe na vlastitu odgovornost
** Svaki započeti treći sat naplaćuje se 100,00 kn

Izrada nove kartice

3,20 €

4 €

24,11 kn

30,14 kn

Povlaštene ulaznice

*** Osnovnoškolci, srednjoškolci, umirovljenici, osobe s poteškoćama u kretanju

Jednokratna ulaznica

3,20 €

4 €

24,11 kn

30,14 kn

Jednokratna ulaznica sa kapicom

11,20 €

14 €

84,39 kn

105,49 kn

Mjesečna ulaznica

26,40 €

33 €

198,91 kn

248,64 kn

Godišnja ulaznica

128 €

160 €

964,42 kn

1205,53 kn

Dvorana

Dvorana za suhi trening

12 €

15 €

90,41 kn

113,01 kn

Iznajmljivanje staze 34 x 25 m

Trening i natjecanje klubova bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom

20 €

25 €

150,69 kn

188,36 kn

Trening i prijateljske utakmice klubova bez gledatelja 6:00-16:00

13,60 €

17 €

102,47 kn

128,09 kn

Iznajmljivanje staze 25 x 10 m

Trening i prijateljske utakmice klubova bez gledatelja 16:00-23:00

16 €

20 €

120,55 kn

150,69 kn

Trening i prijateljske utakmice klubova bez gledatelja 6:00-16:00

9,60 €

12 €

72,33 kn

90,41 kn

Paketi

Jednokratna ulaznica : sauna i bazen

18,40 €

23 €

138,63 kn

173,29 kn

Sauna ulaz uz godišnju ulaznicu

10,80 €

13,50 €

81,37 kn

101,71 kn

Mjesečna ulaznica za saunu - 5 ulaza

72 €

90 €

542,48 kn

678,10 kn

Cjenik postavljanja reklamnih sadržaja

Video oglašavanje - reklama od 30 sec koja će se reproducirati 6 puta u 1 satu - mjesečna cijena

200 €

250 €

1506,90 kn

1883,63 kn

Video oglašavanje - reklama od 30 sec koja će se reproducirati 6 puta u 1 satu - Ugovor na minimalno 6 mjeseci

160 €

200 €

1205,52 kn

1506,90 kn

Nogometna igrališta Veli Vrh i Štinjan

Veliko igralište

Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom

46,40 €

58 €

349,60 kn

437 kn

Trening i utakmice bez gledatelja 6:00-16:00

36,80 €

46 €

277,27 kn

346,59 kn

Pripreme, turniri i službene utakmice

80 €

100 €

602,76 kn

753,45 kn

Rasvjeta

20 €

25 €

150,69 kn

188,36 kn

Poligon 40x20 (umjetna trava)

Trening/rekreacija bez rasvjete

21,60 €

27 €

162,75 kn

203,44 kn

Trening/rekreacija sa rasvjetom

26,40 €

33 €

198,91 kn

248,64 kn

Sportski centar Mirna

Velika dvorana

Službene utakmice i turniri

48,80 €

61 €

367,68 kn

459,60 kn

Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom

29,60 €

37 €

223,02 kn

278,78 kn

Trening i utakmice bez gledatelja 8:00-16:00

18,58 €

23,23 €

140 kn

175 kn

Judo dvorana i koturalište

Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom

16 €

20 €

120,55 kn

150,69 kn

Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 8:00-16:00

10,40 €

13 €

78,36 kn

97,95 kn

Vanjsko igralište

Trening 16:00-23:00 i vikendom

16 €

20 €

120,55 kn

150,69 kn

Trening 8:00-16:00

3,98 €

4,98 €

30 kn

37,50 kn

SRC Bunarina i Tenis teren Petica na Verudi

Tenis tereni

Korištenje za igru pojedinaca (single) bez rasvjete

8 €

10 €

60,28 kn

75,35 kn

Korištenje za igru parova (double) bez rasvjete

8,80 €

11 €

66,30 kn

82,88 kn

Korištenje za igru pojedinaca (single) s rasvjetom

8,80 €

11 €

66,30 kn

82,88 kn

Korištenje za igru parova (double) s rasvjetom

9,60 €

12 €

72,33 kn

90,41 kn

Korištenje kompleksa za kampove i turnire

9,60 €

12 €

72,33 kn

90,41 kn

Paket ulaznica: 20 ulaznica za tenis teren

80 €

100 €

602,76 kn

753,45 kn

Stadion Aldo Drosina

Glavni teren

Trening bez rasvjete

100 €

125 €

753,45 kn

941,81 kn

Trening sa rasvjetom ( 1. razina rasvjete)

200 €

250 €

1506,90 kn

1883,63 kn

Službena utakmica bez rasvjete

Cijena programa utvrditi će se prema traženju Korisnika putem posebne odluke direktora

Službena utakmica sa rasvjetom

Cijena programa utvrditi će se prema traženju Korisnika putem posebne odluke direktora

Pomoćno igralište 94x64

Trening/rekreacija bez rasvjete

56,80 €

71 €

427,96 kn

534,95 kn

Trening/rekreacija sa rasvjetom

72,80 €

91 €

548,51 kn

685,64 kn

Službena utakmica bez rasvjete

72,80 €

91 €

548,51 kn

685,64 kn

Službena utakmica sa rasvjetom

104 €

130 €

783,59 kn

979,49 kn

Igralište 40x20

Trening/rekreacija bez rasvjete

21,60 €

27 €

162,75 kn

203,44 kn

Trening/rekreacija sa rasvjetom

26,40 €

33 €

198,91 kn

248,64 kn

Poligon 60x40

Trening/rekreacija bez rasvjete

33,60 €

42 €

253,16 kn

316,45 kn

Trening/rekreacija sa rasvjetom

45,60 €

57 €

343,57 kn

429,46 kn

Službena utakmica bez rasvjete

43,20 €

54 €

325,49 kn

406,86 kn

Službena utakmica sa rasvjetom

88 €

110 €

663,04 kn

828,80 kn

Dvorana za sastanke

Sala

16 €

20 €

120,55 kn

150,69 kn

Sala (6 sati i više korištenja tjedno)

13,60 €

17 €

102,47 kn

128,09 kn

Cjenik postavljanja reklamnih sadržaja

Reklamni materijal - Naljepnica 1x2m na pomoćnom terenu - mjesečna cijena

200 €

250 €

1506,90 kn

1883,63 kn

Cjenik parkirališta sjever/jug

Parkirna karta 1 sat

0,80 €

1 €

6,03 kn

7,54 kn

Parkirna karta 1 dan

12,80 €

16 €

96,44 kn

120,55 kn

Zakup parkirnog mjesta mjesečno

25,22 €

31,53 €

190 kn

237,50 kn

* Odluka o načinu naplate parkirališta AKT-2021.-083)

Stadion SRC Veruda

Nogometno igralište

* po satu

Službena utakmica bez rasvjete

100 €

125 €

753,45 kn

941,81 kn

Službena utakmica sa rasvjetom

132,80 €

166 €

1000,58 kn

1250,73 kn

Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom

88 €

110 €

663,04 kn

828,80 kn

Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 6:00-16:00

36,80 €

46 €

277,27 kn

346,59 kn

Atletska staza

Jednokratna ulaznica atletska staza

4 €

5 €

30,14 kn

37,68 kn

Dnevna karta atletska staza

6,40 €

8 €

48,22 kn

60,28 kn

Skok s motkom 1 trening

4 €

5 €

30,14 kn

37,68 kn

Dodatni skok s motkom u istom danu

2,40 €

3 €

18,08 kn

22,60 kn

Atletska staza trening do 10 osoba

36,80 €

46 €

277,27 kn

346,59 kn

Korištenje stadiona za atletska natjecanja

66,40 €

83 €

500,29 kn

625,36 kn

Građanstvo/rekreacija: korištenje atletske staze (mjesečno)

20 €

25 €

150,69 kn

188,36 kn

Dvorana za vježbanje

13,60 €

17 €

102,47 kn

128,09 kn

Sala za sastanke

12 €

15 €

90,41 kn

113,01 kn

Sauna - 2 sata korištenja

10,40 €

13 €

78,36 kn

97,95 kn

Korištenje vanjskih igrališta (tartan, odbojka/košarka/rukomet)

13,60 €

17 €

102,47 kn

128,09 kn