Boćalište Veruda

Cijena (bez PDV)

Cijena (sa PDV)

1 staza - do 200 sati

25 kn

31,25 kn

1 staza - preko 200 sati

20 kn

25 kn

zakup cijele dvorane

300 kn

375 kn

Bunarina

Tenis Tereni

Korištenje kompleksa za kampove i turnire

48 kn

60 kn

Korištenje za igru pojedinaca (singl) bez rasvjete

24 kn

30 kn

Korištenje za igru parova (double) bez rasvjete

40 kn

50 kn

Korištenje za igru pojedinaca (singl) s rasvjetom

32 kn

40 kn

Korištenje za igru parova (double) s rasvjetom

48 kn

60 kn

Dom braće Ribar

prvenstvene utakmice klubova

225 kn

281,25 kn

trening i utakmice klubova, rekreacija do 100 sati

150 kn

187,50 kn

trening i utakmice klubova, rekreacija preko 100 sati

140 kn

175 kn

Dom sportova Mate Parlov

D-1

U slučaju korištenja klime cijena uvećana za 15%

Prvenstvene utakmice klubova

750 kn

937,50 kn

Prijateljske utakmice klubova

525 kn

656,25 kn

Trening i utakmice klubova, rekreacija do 100 sati

375 kn

468,75 kn

Trening i utakmice klubova, rekreacija preko 100 sati

270 kn

337,50 kn

Estradni i drugi programi

1000 kn

1250 kn

uvećano 20% za šank na parketu

uvećano 10% za šank na hodniku

D-2 i D-3

Trening i utakmice klubova, rekreacija do 100 sati

150 kn

187,50 kn

Trening i utakmice klubova, rekreacija preko 100 sati

140 kn

175 kn

D-4

korištenje dvorane

75 kn

93,75 kn

Kuglana

1 staza - do 200 sati

20 kn

25 kn

1 staza - preko 200 sati

7,50 kn

9,38 kn

Dvorana za sastanke

do 6 sati

110 kn

137,50 kn

preko 6 sati

90 kn

112,50 kn

Javni Gradski bazeni Pula - Pola

Građanstvo

jednokratna ulaznica

20 kn

25 kn

jednokratna ulaznica sa kapicom

48 kn

60 kn

djeca do 7 godina u pratnji roditelja

besplatno

mjesečna ulaznica

240 kn

300 kn

godišnja ulaznica

1200 kn

1500 kn

godišnja obiteljska ulaznica za minimalno tri člana (roditelji i učenici) cijena po osobi

800 kn

1000 kn

godišnja obiteljska ulaznica za minimalno šest članova (roditelji i učenici) cijena po osobi

720 kn

900 kn

korištenje spa zone (ogrtač i ručnik uključeni u cijenu) - 2 sata

80 kn

100 kn

spa zonu mogu koristiti isključivo punoljetne osobe na vlastitu odgovornost

svaki započeti treći sat naplaćuje se 100,00 kn

Povlaštene ulaznice

Osnovnoškolci, srednjoškolci, studenti, umirovljenici, osobe s poteškoćama u kretanju, hrvatski branitelji

jednokratna ulaznica

12 kn

15 kn

jednokratna ulaznica sa kapicom

40 kn

50 kn

mjesečna ulaznica

160 kn

200 kn

godišnja ulaznica

800 kn

1000 kn

Staza Bazena 34 x 25 m

do 100 sati

120 kn

150 kn

preko 100 sati

100 kn

125 kn

Staza Bazena 25 x 10 m

do 100 sati

100 kn

125 kn

preko 100 sati

80 kn

100 kn

Paketi

jednokratna ulaznica: sauna i bazen

88 kn

110 kn

sauna ulaz uz godišnju ulaznicu

64 kn

80 kn

mjesečna ulaznica za saunu - 5 ulaza

320 kn

400 kn

mjesečna ulaznica za saunu i bazen (sauna 4 ulaza - bazen neograničeno)

480 kn

600 kn

Cjenik postavljanja reklamnih sadržaja

video oglašavanje - reklama od 30 sec koja će se reproducirati 6 puta u 1 satu - mjesečna cijena

1500 kn

1875 kn

video oglašavanje - reklama od 30 sec koja će se reproducirati 6 puta u 1 satu - Ugovor na minimalno 6 mjeseci

1200 kn

1500 kn

Dvorana za suhe treninge

Korištenje dvorane 1 sat

75 kn

93,75 kn

Nogometna igrališta Veli Vrh i Štinjan

Veliko igralište

trening/rekreacija do 200 sati

510 kn

637,50 kn

trening/rekreacija od 201 sati i više

280 kn

350 kn

prvenstvene utakmice do 200 sati

750 kn

937,50 kn

prvenstvene utakmice od 201 sati i više

300 kn

375 kn

Rasvjeta

korištenje rasvjete

150 kn

187,50 kn

Sportski centar Mirna

Velika dvorana

prvenstvene utakmice klubova

375 kn

468,75 kn

prijateljske utakmice klubova

300 kn

375 kn

trening i utakmice klubova, rekreacija do 100 sati

260 kn

325 kn

trening i utakmice klubova, rekreacija preko 100 sati

160 kn

200 kn

Judo dvorana i vanjski teren/koturalište

trening i utakmice klubova, rekreacija do 100 sati

150 kn

187,50 kn

trening i utakmice klubova, rekreacija preko 100 sati

140 kn

175 kn

Stadion Aldo Drosina

Parkiralište sjever/jug

Parkirna karta 1 sat

5,60 kn

7 kn

Parkirna karta cijeli dan

96 kn

120 kn

Zakup parkirnog mjesta mjesečno (odluka o načinu naplate parkirališta AKT-2021.-083)

190 kn

237,50 kn

Glavni teren

trening/rekreacija bez rasvjete

750 kn

937,50 kn

trening/rekreacija sa rasvjetom (1.razina rasvjete)

1500 kn

1875 kn

prvenstvena utakmica bez rasvjete

Cijena programa utvrditi će se prema traženju Korisnika putem Odluke direktora

prvenstvena utakmica sa rasvjetom

Cijena programa utvrditi će se prema traženju Korisnika putem Odluke direktora

Pomoćno igralište 94x64

Reklamni materijal - naljepnica 1 x 2 metra (mjesečno)

1500 kn

1875 kn

trening/rekreacija bez rasvjete

375 kn

468,75 kn

trening/rekreacija sa rasvjetom

510 kn

637,50 kn

prvenstvena utakmica bez rasvjete

510 kn

637,50 kn

prvenstvena utakmica sa rasvjetom

660 kn

825 kn

Igralište 50x30

trening/rekreacija bez rasvjete

200 kn

250 kn

trening/rekreacija sa rasvjetom

272 kn

340 kn

prvenstvena utakmica bez rasvjete

260 kn

325 kn

prvenstvena utakmica sa rasvjetom

530 kn

662,50 kn

Igralište 40x20

trening/rekreacija bez rasvjete

120 kn

150 kn

trening/rekreacija sa rasvjetom

160 kn

200 kn

Poligon 60x40

trening/rekreacija bez rasvjete

200 kn

250 kn

trening/rekreacija sa rasvjetom

272 kn

340 kn

prvenstvena utakmica bez rasvjete

260 kn

325 kn

prvenstvena utakmica sa rasvjetom

530 kn

662,50 kn

Dvorana za sastanke/konferencije

korištenje dvorane

110 kn

137,50 kn

Stadion SRC Veruda

Nogometno igralište

Korištenje svlačionica i rasvjete pomoćnog igrališta

150 kn

187,50 kn

trening/rekreacija bez rasvjete - do 100 sati korištenja

700 kn

875 kn

trening/rekreacija sa rasvjetom - do 100 sati korištenja

1000 kn

1250 kn

trening ili utakmica/rekreacija bez rasvjete - preko 100 sati korištenja

620 kn

775 kn

trening ili utakmica/rekreacija sa rasvjetom - preko 100 sati korištenja

740 kn

925 kn

prvenstvena utakmica bez rasvjete - do 100 sati korištenja

700 kn

875 kn

prvenstvena utakmica sa rasvjetom - do 100 sati korištenja

1000 kn

1250 kn

kod upotrebe malog nogometnog igrališta - svlačionice i rasvjeta

150 kn

187,50 kn

Atletska staza - do 100 sati korištenja (kuna/osoba)

dnevno 1 trening

20 kn

25 kn

dodatni trening u istom danu

12 kn

15 kn

skok s motkom 1 trening

28 kn

35 kn

dodatni skok s motkom u istom danu

8 kn

10 kn

Atletska staza - preko 100 sati korištenja (sat/kuna/osoba)

korištenje atletske staze preko 100 sati korištenja

225 kn

281,25 kn

Stadion

korištenje stadiona za atletska natjecanja

225 kn

281,25 kn

Građanstvo/rekereacija: korištenje atletske staze

dnevna ulaznica

20 kn

25 kn

mjesečna ulaznica

75 kn

93,75 kn

godišnja ulaznica

600 kn

750 kn

Dvorana za vježbanje

korištenje dvorane

75 kn

93,75 kn

Sala za sastanke

korištenje sale

75 kn

93,75 kn

Sauna

2 sata korištenja

60 kn

75 kn

Svi objekti - nastava TZK

dvoranski prostor

140 kn

175 kn

vanjsko igralište

30 kn

37,50 kn

Tenis teren

Veruda

Tenis teren bez rasvjete

24 kn

30 kn

Nadoplata na Multisport karticu

12 kn

15 kn

Tenis teren sa rasvjetom

32 kn

40 kn