Boćalište Veruda

Cijena (HRK, bez PDV)

Cijena (HRK, sa PDV)

Cijena (EUR, bez PDV)

Cijena (EUR, sa PDV)

Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 jedna staza

30,14 kn

37,68 kn

4 €

5 €

Trening i utakmice bez gledatelja 8:00-16:00 jedna staza

18,08 kn

22,60 kn

2,40 €

3 €

Zakup cijele dvorane

301,38 kn

376,73 kn

40 €

50 €

Dom braće Ribar

Dvorana

Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom

186,86 kn

233,58 kn

24,80 €

31 €

Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 8:00-16:00

140 kn

175 kn

19,20 €

24 €

Dom sportova Mate Parlov

D-1

Službene utakmice i turniri

753,45 kn

941,81 kn

100 €

125 €

Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom

397,82 kn

497,28 kn

52,80 €

66 €

Trening i utakmice bez gledatelja 8:00-16:00

301,38 kn

376,73 kn

40 €

50 €

Cijena sata korištenja rashladnog sustava

120,55 kn

150,69 kn

16 €

20 €

Estradni i drugi programi (min. 10 sati korištenja)

1000,58 kn

1250,73 kn

132,80 €

166 €

- uvećano 20% za šank na parketu
- uvećano 10% za šank na hodniku

D-2

Trening i natjecanje 16:00-23:00 i vikendom

174,80 kn

218,50 kn

23,20 €

29 €

Trening i natjecanje 8:00-16:00

108,50 kn

135,63 kn

14,40 €

18 €

D-3

Trening i natjecanje 16:00-23:00 i vikendom

216,99 kn

271,24 kn

28,80 €

36 €

Trening i natjecanje 8:00-16:00

132,61 kn

165,76 kn

17,60 €

22 €

D-4

Trening 16:00-23:00 i vikendom

102,47 kn

128,09 kn

13,60 €

17 €

Trening 8:00-16:00

72,33 kn

90,41 kn

9,60 €

12 €

Stolni tenis rekreacija 1 sat (dvije osobe)

48,22 kn

60,28 kn

6,40 €

8 €

Kuglana

Klubovi i građanstvo 1 staza

21,10 kn

26,38 kn

2,80 €

3,50 €

Paket ulaznica: 20 ulaznica za kuglanu

241,10 kn

301,38 kn

32 €

40 €

Dvorana za sastanke

Sala 1, 2

120,55 kn

150,69 kn

16 €

20 €

Sala 1, 2 (6 sati i više korištenja u jednom tjednu)

102,47 kn

128,09 kn

13,60 €

17 €

Sauna

2 sata korištenja

78,36 kn

97,95 kn

10,40 €

13 €

Javni Gradski bazeni Pula - Pola

Građanstvo

Jednokratna ulaznica

42,19 kn

52,74 kn

5,60 €

7 €

Jednokratna ulaznica sa kapicom

102,47 kn

128,09 kn

13,60 €

17 €

Dnevna ulaznica

60,28 kn

75,35 kn

8 €

10 €

Djeca do 7 godina u pratnji roditelja

besplatno

Mjesečna ulaznica

289,32 kn

361,65 kn

38,40 €

48 €

Godišnja ulaznica

1398,40 kn

1748 kn

185,60 €

232 €

Korištenje spa zone * (ogrtač i ručnik uključeni u cijenu) 2 sata

120,55 kn

150,69 kn

16 €

20 €

* Spa zonu mogu koristiti isključivo punoljetne osobe na vlastitu odgovornost
** Svaki započeti treći sat naplaćuje se 100,00 kn

Izrada nove kartice

24,11 kn

30,14 kn

3,20 €

4 €

Povlaštene ulaznice

*** Osnovnoškolci, srednjoškolci, umirovljenici, osobe s poteškoćama u kretanju

Jednokratna ulaznica

24,11 kn

30,14 kn

3,20 €

4 €

Jednokratna ulaznica sa kapicom

84,39 kn

105,49 kn

11,20 €

14 €

Mjesečna ulaznica

198,91 kn

248,64 kn

26,40 €

33 €

Godišnja ulaznica

964,42 kn

1205,53 kn

128 €

160 €

Dvorana

Dvorana za suhi trening

90,41 kn

113,01 kn

12 €

15 €

Iznajmljivanje staze 34 x 25 m

Trening i natjecanje klubova bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom

150,69 kn

188,36 kn

20 €

25 €

Trening i prijateljske utakmice klubova bez gledatelja 6:00-16:00

102,47 kn

128,09 kn

13,60 €

17 €

Iznajmljivanje staze 25 x 10 m

Trening i prijateljske utakmice klubova bez gledatelja 16:00-23:00

120,55 kn

150,69 kn

16 €

20 €

Trening i prijateljske utakmice klubova bez gledatelja 6:00-16:00

72,33 kn

90,41 kn

9,60 €

12 €

Paketi

Jednokratna ulaznica : sauna i bazen

138,63 kn

173,29 kn

18,40 €

23 €

Sauna ulaz uz godišnju ulaznicu

81,37 kn

101,71 kn

10,80 €

13,50 €

Mjesečna ulaznica za saunu - 5 ulaza

542,48 kn

678,10 kn

72 €

90 €

Cjenik postavljanja reklamnih sadržaja

Video oglašavanje - reklama od 30 sec koja će se reproducirati 6 puta u 1 satu - mjesečna cijena

1506,90 kn

1883,63 kn

200 €

250 €

Video oglašavanje - reklama od 30 sec koja će se reproducirati 6 puta u 1 satu - Ugovor na minimalno 6 mjeseci

1205,52 kn

1506,90 kn

160 €

200 €

Nogometna igrališta Veli Vrh i Štinjan

Veliko igralište

Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom

349,60 kn

437 kn

46,40 €

58 €

Trening i utakmice bez gledatelja 6:00-16:00

277,27 kn

346,59 kn

36,80 €

46 €

Pripreme, turniri i službene utakmice

602,76 kn

753,45 kn

80 €

100 €

Rasvjeta

150,69 kn

188,36 kn

20 €

25 €

Poligon 40x20 (umjetna trava)

Trening/rekreacija bez rasvjete

162,75 kn

203,44 kn

21,60 €

27 €

Trening/rekreacija sa rasvjetom

198,91 kn

248,64 kn

26,40 €

33 €

Sportski centar Mirna

Velika dvorana

Službene utakmice i turniri

367,68 kn

459,60 kn

48,80 €

61 €

Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom

223,02 kn

278,78 kn

29,60 €

37 €

Trening i utakmice bez gledatelja 8:00-16:00

140 kn

175 kn

19,20 €

24 €

Judo dvorana i koturalište

Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom

120,55 kn

150,69 kn

16 €

20 €

Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 8:00-16:00

78,36 kn

97,95 kn

10,40 €

13 €

Vanjsko igralište

Trening 16:00-23:00 i vikendom

120,55 kn

150,69 kn

16 €

20 €

Trening 8:00-16:00

30 kn

37,50 kn

3,20 €

4 €

SRC Bunarina i Tenis teren Petica na Verudi

Tenis tereni

Korištenje za igru pojedinaca (single) bez rasvjete

60,28 kn

75,35 kn

8 €

10 €

Korištenje za igru parova (double) bez rasvjete

66,30 kn

82,88 kn

8,80 €

11 €

Korištenje za igru pojedinaca (single) s rasvjetom

66,30 kn

82,88 kn

8,80 €

11 €

Korištenje za igru parova (double) s rasvjetom

72,33 kn

90,41 kn

9,60 €

12 €

Korištenje kompleksa za kampove i turnire

72,33 kn

90,41 kn

9,60 €

12 €

Paket ulaznica: 20 ulaznica za tenis teren

602,76 kn

753,45 kn

80 €

100 €

Stadion Aldo Drosina

Glavni teren

Trening bez rasvjete

753,45 kn

941,81 kn

100 €

125 €

Trening sa rasvjetom ( 1. razina rasvjete)

1506,90 kn

1883,63 kn

200 €

250 €

Službena utakmica bez rasvjete

Cijena programa utvrditi će se prema traženju Korisnika putem posebne odluke direktora

Službena utakmica sa rasvjetom

Cijena programa utvrditi će se prema traženju Korisnika putem posebne odluke direktora

Pomoćno igralište 94x64

Trening/rekreacija bez rasvjete

427,96 kn

534,95 kn

56,80 €

71 €

Trening/rekreacija sa rasvjetom

548,51 kn

685,64 kn

72,80 €

91 €

Službena utakmica bez rasvjete

548,51 kn

685,64 kn

72,80 €

91 €

Službena utakmica sa rasvjetom

783,59 kn

979,49 kn

104 €

130 €

Igralište 40x20

Trening/rekreacija bez rasvjete

162,75 kn

203,44 kn

21,60 €

27 €

Trening/rekreacija sa rasvjetom

198,91 kn

248,64 kn

26,40 €

33 €

Poligon 60x40

Trening/rekreacija bez rasvjete

253,16 kn

316,45 kn

33,60 €

42 €

Trening/rekreacija sa rasvjetom

343,57 kn

429,46 kn

45,60 €

57 €

Službena utakmica bez rasvjete

325,49 kn

406,86 kn

43,20 €

54 €

Službena utakmica sa rasvjetom

663,04 kn

828,80 kn

88 €

110 €

Dvorana za sastanke

Sala

120,55 kn

150,69 kn

16 €

20 €

Sala (6 sati i više korištenja tjedno)

102,47 kn

128,09 kn

13,60 €

17 €

Cjenik postavljanja reklamnih sadržaja

Reklamni materijal - Naljepnica 1x2m na pomoćnom terenu - mjesečna cijena

1506,90 kn

1883,63 kn

200 €

250 €

Cjenik parkirališta sjever/jug

Parkirna karta 1 sat

5,60 kn

7 kn

0,74 €

0,93 €

Parkirna karta 1 dan

96 kn

120 kn

12,74 €

15,93 €

Zakup parkirnog mjesta mjesečno

190 kn

237,50 kn

20,17 €

25,21 €

* Odluka o načinu naplate parkirališta AKT-2021.-083)

Stadion SRC Veruda

Nogometno igralište

* po satu

Službena utakmica bez rasvjete

753,45 kn

941,81 kn

100 €

125 €

Službena utakmica sa rasvjetom

1000,58 kn

1250,73 kn

132,80 €

166 €

Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom

663,04 kn

828,80 kn

88 €

110 €

Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 6:00-16:00

277,27 kn

346,59 kn

36,80 €

46 €

Atletska staza

Jednokratna ulaznica atletska staza

30,14 kn

37,68 kn

4 €

5 €

Dnevna karta atletska staza

48,22 kn

60,28 kn

6,40 €

8 €

Skok s motkom 1 trening

30,14 kn

37,68 kn

4 €

5 €

Dodatni skok s motkom u istom danu

18,08 kn

22,60 kn

2,40 €

3 €

Atletska staza trening do 10 osoba

277,27 kn

346,59 kn

36,80 €

46 €

Korištenje stadiona za atletska natjecanja

500,29 kn

625,36 kn

66,40 €

83 €

Građanstvo/rekreacija: korištenje atletske staze (mjesečno)

150,69 kn

188,36 kn

20 €

25 €

Dvorana za vježbanje

102,47 kn

128,09 kn

13,60 €

17 €

Sala za sastanke

90,41 kn

113,01 kn

12 €

15 €

Sauna - 2 sata korištenja

78,36 kn

97,95 kn

10,40 €

13 €

Korištenje vanjskih igrališta (tartan, odbojka/košarka/rukomet)

102,47 kn

128,09 kn

13,60 €

17 €