PULA SPORT d.o.o. je pravni slijednik javne ustanove Pula sport koja je osnovana 31.03.2003. od strane Gradskog vijeća grada Pule. Kao javna ustanova djelovala je do 07.01.2015. kada je rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci preoblikovana u trgovačko društvo.

Osnivanje

Puni naziv društva je PULA SPORT, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata; skraćeni naziv je PULA SPORT D.O.O. Sjedište društva je na adresi Trg kralja Tomislava 7 , Pula. Pravni oblik društva je društvo s ograničenom odgovornošću radi trajnog obavljanja gospodarske djelatnosti.

Osnivač odnosno jedini član društva je Grad Pula. 

Osoba ovlaštena za zastupanje je Mario Peruško.

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika, zamjenika predsjednika te članova nadzornog odbora. Predsjednik nadzornog odbora je Davor Mišković, zamjenik predsjednika je Ivan Kovčalija; te članovi nadzornog odbora Branko Uležić; Dean Učkar; te Ratko Barukčić, 

Temeljni kapital društva iznosi 8.400.000,00 kuna koji je uplaćen u novcu i unesen u stvarima. Iznos temeljnog kapitala predstavlja zbroj uloga u novcu u visini od 20.000,00 kuna te vrijednosti u temeljni kapital unesenih stvari- nekretnine – k.č.br. 154/61, zemljište za sport i rekreaciju.

Pravni osnivački akt društva je Izjava o osnivanju trgovačkog društva od 18. prosinca  2014. godine ( Potpuni tekst od 8. veljače 2017. godine)

Prema Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD – i 2007. godine matični broj subjekta je 01748238, OIB 24406172697, djelatnost Rad sportskih objekata pod šifrom 9311.

Društvo je prijavljeno na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pri nadležnim ispostavama u Puli.

Predmet poslovanja društva su:

 • Upravljanje i održavanje sportskom građevinom 
 • Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • Poslovanje nekretninama
 • Opremanje objekata, ugradnja instalacija, ugradnja i obrada podova i zidova, ugradnja opreme i namještaja, osobito opremanje sportskih građevina ( igrališta, dvorana, bazena i sl.)
 • Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • Sportska priprema
 • Sportska poduka
 • Sportska rekreacija
 • Organiziranje sportskih natjecanja
 • Vođenje sportskih natjecanja
 • Iznajmljivanja strojeva i opreme, sa i bez rukovatelja
 • Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • Pružanje usluga smještaja
 • Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja; ( u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom ( catering)
 • Kupnja  i prodaja robe
 • Pružanje usluga u trgovini
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Zastupanje inozemnih tvrtki
 • Usluge informacijskog društva
 • Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
 • Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • Prijevoz za vlastite potrebe
 • Računovodstveni poslovi
 • Organiziranje i izvođenje kulturnih, gospodarskih i povezanih priredaba i manifestacija
 • Prodaja ulaznica za sportske i druge priredbe
 • Usluge izrade web stranica
 • Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • Promidžba (reklama i propaganda)

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada društva:

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o radu

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o računovodstvu

Zakon o pravu na pristup informacijama