Dom sportova Mate Parlov

Dom sportova Mate Parlov

Dom sportova Mate Parlov

Naziv objekta Dom Sportova, Trg kralja Tomislava 7
Vlasnik Grad Pula
Upravljanje Pula Sport d.o.o.
Godina izgradnje 1978.
Rekonstrukcija i dogradnja 2003.
Korisnici

rukomet: ŽRK Arena; MRK Arena Jadrograd
odbojka: OK OTP Pula
boks: BK Pula
hrvanje: HK Istarski borac
stolni tenis: STK Pula
kuglanje: KK Elektroistra; KK Hrvatski Branitelj; KK Uljanik; Udruga Gluhonijemih
mali nogomet: HAKL

Savez sportske rekreacije
Savez sportova Istarske županije
Rukometni savez Istarske županije
Odbojkaški savez Istarske županije
Javna ustanova Pula Sport

Površina građevine 13.274,90m2
Dvoranski prostori

a) 1090,20 sa 2312 sjedećih mjesta
b) 411,00 m2
c) 274,85 m2, sa 100 sjedećih mjesta
d) 158,60 m2
e) 305,50 m2 (4 stazna kuglana)

Parkiralište 5.977,30 m2, sa 234 parking mjesta
Sale za sastanke 60 mjesta (predavaonica) 25 mjesta (okrugli stol)
Svlačionica 12
Sauna da
Fitness da
Snack bar da
Ostala namjena turniri, sajmovi, rekreacija,...

Cjenik korištenja prostora

Cijena (bez PDV)

Cijena (sa PDV)

D-1

U slučaju korištenja klime cijena uvećana za 15%

Prvenstvene utakmice klubova

750 kn

937,50 kn

Prijateljske utakmice klubova

525 kn

656,25 kn

Trening i utakmice klubova, rekreacija do 100 sati

375 kn

468,75 kn

Trening i utakmice klubova, rekreacija preko 100 sati

270 kn

337,50 kn

Estradni i drugi programi

1000 kn

1250 kn

uvećano 20% za šank na parketu

uvećano 10% za šank na hodniku

D-2 i D-3

Trening i utakmice klubova, rekreacija do 100 sati

150 kn

187,50 kn

Trening i utakmice klubova, rekreacija preko 100 sati

140 kn

175 kn

D-4

korištenje dvorane

75 kn

93,75 kn

Kuglana

1 staza - do 200 sati

20 kn

25 kn

1 staza - preko 200 sati

7,50 kn

9,38 kn

Dvorana za sastanke

do 6 sati

110 kn

137,50 kn

preko 6 sati

90 kn

112,50 kn

Nastava TZK

Cijena (bez PDV)

Cijena (sa PDV)

dvoranski prostor

140 kn

175 kn

vanjsko igralište

30 kn

37,50 kn