Dom braće Ribar

Dom braće Ribar

Dom braće Ribar

Naziv objekta Dom braće Ribar, Marsovo polje 6
Vlasnik Grad Pula
Upravljanje Pula Sport d.o.o.
Godina izgradnje 1931.
Adaptacija 1968.
Korisnici

Odbojka: OK Pula
Košarka: KK Istra; KK Pula
Gimnastika: KRS Gazela
Karate: KK Pula

Savez sportova grada Pule

Površina građevine 7.200 m2
Zgrada 1.400 m2
Dvorana 250 m2
Vanjski teren 800 m2
Zemljano nogometno igralište 5.000 m2
Svlačionica 2
Snack bar ne
Uredski prostori  

 

Cjenik korištenja prostora

Cijena (bez PDV)

Cijena (sa PDV)

prvenstvene utakmice klubova

225 kn

281,25 kn

trening i utakmice klubova, rekreacija do 100 sati

150 kn

187,50 kn

trening i utakmice klubova, rekreacija preko 100 sati

140 kn

175 kn

Nastava TZK

Cijena (bez PDV)

Cijena (sa PDV)

dvoranski prostor

140 kn

175 kn

vanjsko igralište

30 kn

37,50 kn