SRC Bunarina

SRC Bunarina

 SRC Bunarina

Naziv objekta SRC Bunarina
Vlasnik Grad Pula
Upravljanje Pula Sport d.o.o.
Godina izgradnje 1980.
Sportski tereni

4 teniska igrališta - tenisit              

1 tenisko igralište - beton

Korisnici TK Pula
Površina neto 5000 m2
Tribina 20 sjedećih mjesta
Parkiralište 120 parking mjesta
Broj svlačionica  3
Sauna ne
Fitness ne
Ostala namjena turniri, rekreacija, građanstvo

Cjenik korištenja prostora

Cijena (bez PDV)

Cijena (sa PDV)

Tenis Tereni

Korištenje kompleksa za kampove i turnire

48 kn

60 kn

Korištenje za igru pojedinaca (singl) bez rasvjete

24 kn

30 kn

Korištenje za igru parova (double) bez rasvjete

40 kn

50 kn

Korištenje za igru pojedinaca (singl) s rasvjetom

32 kn

40 kn

Korištenje za igru parova (double) s rasvjetom

48 kn

60 kn