SC Mirna

SC Mirna

SC Mirna

Naziv objekta Sportski centar Mirna, Marka Marulića 4
Vlasnik Grad Pula
Upravljanje Pula Sport d.o.o.
Godina izgradnje 1972.
Korisnici

Odbojka: OK OTP Pula
Košarka: KK Istra; KK Stoja
Koturaljkanje: KK Uljanik
Judo: JK Istarski borac

Savez sportske rekreacije
Lovačko društvo Istra
Kinološko društvo Istra
Košarkaški savez IŽ

Površina građevine 6.000 m2
Zgrada

2.600 m2

a) dvorana 750 m2
b) dvorana 300 m2
c) dvorana 300 m2
d) 158,60 m2

Vanjski teren 1.600 m2
Svlačionica 6
Snack bar da

Cjenik korištenja prostora

Cijena (bez PDV)

Cijena (sa PDV)

Velika dvorana

prvenstvene utakmice klubova

375 kn

468,75 kn

prijateljske utakmice klubova

300 kn

375 kn

trening i utakmice klubova, rekreacija do 100 sati

260 kn

325 kn

trening i utakmice klubova, rekreacija preko 100 sati

160 kn

200 kn

Judo dvorana i vanjski teren/koturalište

trening i utakmice klubova, rekreacija do 100 sati

150 kn

187,50 kn

trening i utakmice klubova, rekreacija preko 100 sati

140 kn

175 kn

Nastava TZK

Cijena (bez PDV)

Cijena (sa PDV)

dvoranski prostor

140 kn

175 kn

vanjsko igralište

30 kn

37,50 kn