Boćalište Veruda

Boćalište Veruda

Boćalište Veruda

Naziv objekta Boćalište
Vlasnik Grad Pula
Upravljanje Pula Sport d.o.o.
Godina izgradnje 2002.
Sportski tereni

4 staze za boćanje - šljaka

Korisnici BK PULA, BK Squalus, ŽBK Veruda, BK Sedra
Površina neto 1.215 m2
Tribina 500 sjedećih mjesta
Parkiralište 30 parking mjesta
Broj svlačionica  3
Sauna ne
Fitness ne
Ostala namjena turniri, rekreacija

Cjenik korištenja prostora

Cijena (bez PDV)

Cijena (sa PDV)

1 staza - do 200 sati

25 kn

31,25 kn

1 staza - preko 200 sati

20 kn

25 kn

zakup cijele dvorane

300 kn

375 kn

Nastava TZK

Cijena (bez PDV)

Cijena (sa PDV)

dvoranski prostor

140 kn

175 kn

vanjsko igralište

30 kn

37,50 kn