20. prosinca 2018.

Raspored korištenja bazena za građanstvo

Raspored korištenja bazena za građanstvo

PONEDJELJKOM, SRIJEDOM I PETKOM :

6:00 - 13:00

 • BAZENI KOJE MOGU KORISTITI GRAĐANI
  • 34X25 metara, dubina 220 cm (natjecateljski) temperatura 26°
  • 17X10 metara dubina 85 – 130 cm (za obuku neplivača) temperatura 28°
  • 8X10 metara dubina 130 cm (masažni) i
  • 6x7 metara dubina 20-50 cm (dječji)
 • SAUNA
  • Turska, Finska, Bio i Infracrvena

14:00 – 18:00

 • BAZENI KOJE MOGU KORISTITI GRAĐANI
  • 17X10 metara dubina 85 – 130 cm (za obuku neplivača) temperatura 28°
  • 8X10 metara dubina 130 cm (masažni)
  • 6x7 metara dubina 20-50 cm (dječji)
 • SAUNA
  • Turska, Finska, Bio i Infracrvena

18:00 – 20:00

 • BAZENI KOJE MOGU KORISTITI GRAĐANI
  • 34X25 metara, dubina 220 cm (natjecateljski) temperatura 26°
  • 8X10 metara dubina 130 cm (masažni) i
  • 6x7 metara dubina 20-50 cm (dječji)
 • SAUNA
  • Turska, Finska, Bio i Infracrvena

20:00 – 22:00

 • BAZENI KOJE MOGU KORISTITI GRAĐANI
  • 34X25 metara, dubina 220 cm (natjecateljski) temperatura 26°
  • 17X10 metara dubina 85 – 130 cm (za obuku neplivača) temperatura 28°
  • 8X10 metara dubina 130 cm (masažni) i
  • 6x7 metara dubina 20-50 cm (dječji)
 • SAUNA
  • Turska, Finska, Bio i Infracrvena

 

 

UTORKOM I ČETVRTKOM :

6:00 - 13:00

 • BAZENI KOJE MOGU KORISTITI GRAĐANI
  • 34X25 metara, dubina 220 cm (natjecateljski) temperatura 26°
  • 17X10 metara dubina 85 – 130 cm (za obuku neplivača) temperatura 28°
  • 8X10 metara dubina 130 cm (masažni) i
  • 6x7 metara dubina 20-50 cm (dječji)
 • SAUNA
  • Turska, Finska, Bio i Infracrvena

14:00 – 15:00

 • BAZENI KOJE MOGU KORISTITI GRAĐANI
  • 34X25 metara, dubina 220 cm (natjecateljski) temperatura 26°
  • 17X10 metara dubina 85 – 130 cm (za obuku neplivača) temperatura 28°
  • 8X10 metara dubina 130 cm (masažni) i
  • 6x7 metara dubina 20-50 cm (dječji)
 • SAUNA
  • Turska, Finska, Bio i Infracrvena

15:00 – 18:00

 • BAZENI KOJE MOGU KORISTITI GRAĐANI
  • 17X10 metara dubina 85 – 130 cm (za obuku neplivača) temperatura 28°
  • 8X10 metara dubina 130 cm (masažni) i
  • 6x7 metara dubina 20-50 cm (dječji)
 • SAUNA
  • Turska, Finska, Bio i Infracrvena

18:00 – 20:00

 • BAZENI KOJE MOGU KORISTITI GRAĐANI
  • 34X25 metara, dubina 220 cm (natjecateljski) temperatura 26°
  • 8X10 metara dubina 130 cm (masažni) i
  • 6x7 metara dubina 20-50 cm (dječji)
 • SAUNA
  • Turska, Finska, Bio i Infracrvena

20:00-22:00

 • BAZENI KOJE MOGU KORISTITI GRAĐANI
  • 17X10 metara dubina 85 – 130 cm (za obuku neplivača) temperatura 28°
  • 8X10 metara dubina 130 cm (masažni) i
  • 6x7 metara dubina 20-50 cm (dječji)
 • SAUNA
  • Turska, Finska, Bio i Infracrvena

 

 

SUBOTOM:

6:00 – 7:00 

 • BAZENI KOJE MOGU KORISTITI GRAĐANI
  • 34X25 metara, dubina 220 cm (natjecateljski) temperatura 26°
  • 17X10 metara dubina 85 – 130 cm (za obuku neplivača) temperatura 28°
  • 8X10 metara dubina 130 cm (masažni) i
  • 6x7 metara dubina 20-50 cm (dječji)
 • SAUNA
  • Turska, Finska, Bio i Infracrvena

7:00 – 11:00

 • BAZENI KOJE MOGU KORISTITI GRAĐANI
  • 8X10 metara dubina 130 cm (masažni) i
  • 6x7 metara dubina 20-50 cm (dječji)
 • SAUNA
  • Turska, Finska, Bio i Infracrvena

11:00 – 13:00

 • BAZENI KOJE MOGU KORISTITI GRAĐANI
  • 17X10 metara dubina 85 – 130 cm (za obuku neplivača) temperatura 28°
  • 8X10 metara dubina 130 cm (masažni) temperatura 28°
  • 6x7 metara dubina 20-50 cm (dječji) 30°
 • SAUNA
  • Turska, Finska, Bio i Infracrvena

 

14:00 – 22:00

 • BAZENI KOJE MOGU KORISTITI GRAĐANI
  • 34X25 metara, dubina 220 cm (natjecateljski) temperatura 26°
  • 17X10 metara dubina 85 – 130 cm (za obuku neplivača) temperatura 28°
  • 8X10 metara dubina 130 cm (masažni) i
  • 6x7 metara dubina 20-50 cm (dječji)
 • SAUNA
  • Turska, Finska, Bio i Infracrvena

 

 

 

NEDJELJOM:  

6:00 – 9:00

 • BAZENI KOJE MOGU KORISTITI GRAĐANI
  • 34X25 metara, dubina 220 cm (natjecateljski) temperatura 26°
  • 17X10 metara dubina 85 – 130 cm (za obuku neplivača) temperatura 28°
  • 8X10 metara dubina 130 cm (masažni) i
  • 6x7 metara dubina 20-50 cm (dječji)
 • SAUNA
  • Turska, Finska, Bio i Infracrvena

9:00 – 11:00

 • BAZENI KOJE MOGU KORISTITI GRAĐANI
  • 17X10 metara dubina 85 – 130 cm (za obuku neplivača) temperatura 28°
  • 8X10 metara dubina 130 cm (masažni) i
  • 6x7 metara dubina 20-50 cm (dječji)
 • SAUNA
  • Turska, Finska, Bio i Infracrvena

11:00 - 13:00

 • BAZENI KOJE MOGU KORISTITI GRAĐANI
  • 8X10 metara dubina 130 cm (masažni) i
  • 6x7 metara dubina 20-50 cm (dječji)
 • SAUNA
  • Turska, Finska, Bio i Infracrvena

 

14:00-22:00

 • BAZENI KOJE MOGU KORISTITI GRAĐANI
  • 34X25 metara, dubina 220 cm (natjecateljski) temperatura 26°
  • 17X10 metara dubina 85 – 130 cm (za obuku neplivača) temperatura 28°
  • 8X10 metara dubina 130 cm (masažni) i
  • 6x7 metara dubina 20-50 cm (dječji)
 • SAUNA
  • Turska, Finska, Bio i Infracrvena